De huisstijl van 1987

Toen de HKU in januari 1987 van start ging, was er nog geen huisstijl van de nieuwe organisatie. Als briefhoofd werd bovenstaande afbeelding gebruikt in afwachting van een meer definitieve vorm.

Begin januari 1987 was door de ‘PR Commissie’ een programma van eisen geformuleerd waar de nieuwe huisstijl aan diende te voldoen.
De ‘Ontwikkeling van een beeldmerk voor de Hogeschool en een typografische oplossing van de fakulteiten’ werd uiteindelijk gegund aan het bureau Samenwerkende Ontwerpers te Amsterdam. Het budget van de klus was 10.000,- gulden voor ‘de brede opdracht’ en 6000 voor ‘het logo en typografische oplossing’.

André Toet tekende voor het ontwerp. André was tevens aan de HKU verbonden als docent grafische vormgeving bij de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving.

Het beeldmerk geeft in een abstracte vorm weer wat de activiteiten van de instelling zijn. Anno 1987 waren dat beeldende kunst, ontwerp, muziek en theater. In combinatie met het lettertype Franklin Gothic is deze huisstijl al 25 jaar lang in gebruik bij de HKU.

De verwachting is dat we mogelijk in 2013 afscheid gaan nemen van het ontwerp van André Toet bij de introductie van een nieuwe huisstijl.

Comments are closed.